Tabelsange

På Rådmandsgade Skole, hvor jeg er ansat som blandt andet musiklærer, har jeg efter en samtale med en matematiklærer, hvori han ærgrede sig over at eleverne ikke kunne huske tabellerne, givet mig i kast med et tabelsangs-projekt. Det går i al sin enkelthed ud på at tage kendte sange og skrive nye vers der inkluderer tabellerne i rigtig rækkefølge til dem.

Da jeg alligevel ikke ejer nogen som helst form for rettigheder til musikken, har jeg valgt at lægge teksterne ud her til alles fri afbenyttelse. Indtil videre mangler 2 og 10 tabellen dog, men de kommer.

NB. Det kan være en rigtigt god idé at øve sig derhjemme først, inden man forsøger at synge sangene i en matematiktime. Af og til har det nemlig krævet en lille smule fiksfakserier at få teksten passet ind på melodien. Men det er selvfølgelig frit for en hver at lave andre tekster som passer bedre.

3 Tabellen (I en kælder sort som kul)

Tre og seks og ni og tolv, femten, atten-enogtyve
Fireogtyve, og godt på vej, syv-og-tyve den næste
Tredive ender vores tabel, for tre gange ti det gir sig selv
Og uden at vi skal lyve, syv gange tre er enogtyve.

4 Tabellen (Jeg ved en lærkerede)

Jeg ved at fire og otte, de kommer til en start
At tolv og seksten, tyve, de dernæst står parat
At fireogtyve, otteogtyve følger, Toogtredive er på vej
At seks-og-tredive og fyrre, til sidst de gemmer sig.

5 Tabellen (I østen stiger solen op)

I starten vores femtabel, har fem og ti sat ind
Og Fem-ten, tyve, femogtyve, er næs-te vi skal find

Og tredive tager femogtredi-ve med sig i sin favn
Put fyrre ind og regn så med, at snart vi er i havn

Som næsten sidste er fem og fyrre, et tal vi skal ha’ med
Og allersidst’ det er halvtreds, på al--ler-sid-ste sted

6 Tabellen (Marken er mejet)

Seks er det første og tolv ikke det største
Atten kommer lige fluks, fir-tyve lige så
Tredive er halvvejs, vi ved hvad nu venter
Seksogtredive er her nu, det vented’ vi jo på

Kan du gætte nu, Hvad skal komme du?
Toogfyrre, otteogfyrre vil gerne være med
Alt vi mangler nu, er de sidste du
Firhalvtreds og tres, ja det er alt vi ska’ ha’ med

7 Tabellen (Hvis du ser en krokodille)

Har du syv, er fjorten, enogtyve lige ved
Otteogtyve tager pladsen på det næste sted
Femogtredive, det er halvvejs fra det dob-belte

Toogfyrre, niogfyrre, den er også let
seksoghalvtreds er svær at synge, må du gi mig ret
Og når Tre-og-tres er sagt er kun halv-fjerds tilba’.

8 Tabellen (Stop den lille kænguru)

Først i tabellen kom otte, seksten straks var i spil
Firog-tyve var fremme, før toogtredve kom hertil
Længe vi vented på fyrre, men ot-ogfyre var klar
Seksoghalvtreds var ret meget, men ikke mer end min far

Da fireogtres var det næste, sagde lær’n det var rart
Da tooghalvfjerds kom li´ efter, syntes jeg det var smart
Jeg vidste tabellen sku’ slut nu, enden kommer på alt
Men at firs det var det sidste, ku’ nogen godt ha’ fortalt

9 Tabellen (I skovens dybe stille ro)

I skolens svære ni-tabel, kan atten komme med
Og syv og tyve kan nu gi, hr. seksogtredive fred
- Der er kun li’ i midten, hvor femogfyrre er
- Og firhalvtreds vil være der, og håbe på lidt mer
Kan næste tal være treogtres, vi snart må være der
Vi håber nu to og halvfjerds, vil springe på den her
- Det er nu her det bliver let, for enogfirs er nær
- Og når halvfems er kommet med, vi ikke skal si mer